Stand van zaken: Eenheden en materieel van de Koninklijke Marine | maart 2018

Marine

door Redactie Bron: Ministerie van Defensie

Stand van zaken: Eenheden en materieel van de Koninklijke Marine | maart 2018

Hieronder staan de nieuwste cijfers en feiten over het personeel en de belangrijkste eenheden en materieel van de Koninklijke Marine. De informatie is afkomstig uit de brochure van het ministerie van Defensie 'Kerngegevens Defensie: Feiten en Cijfers'. De brochure is uitgegeven in maart 2018.

Klik hier om het gehele rapport te downloaden. Klik op landmacht, luchtmacht en marechaussee voor de overzichten van de andere krijgsmachtdelen.

Personeel (marine)

  Personen VTE'n
Militairen 7.510 7.510
Burgers 2.219 2.147
Totaal 9.729 9.657

Personeel (totaal bij Defensie)

  Personen VTE'n
Militairen 40.072 40.072
Burgers 16.281  15.525
Totaal 56.353 55.597

Eenheden en materieel

1 Maritiem Expeditionaire Staf Netherlands Maritime Forces (NLMARFOR)
4 Luchtverdedigings- en commandofregatten (Zeven Provinciënklasse)
2 Multipurpose-fregatten (Karel Doormanklasse)
4 Patrouilleschepen (Hollandklasse)
4 Onderzeeboten (Walrusklasse)
2 Landing Platform Docks
1 Joint Support Ship
6 Mijnenbestrijdingsvaartuigen (Alkmaarklasse)
1 Torpedowerkschip
2 Hydrografische opnemingsvaartuigen
1 Ondersteuningsvaartuig in het Caribisch Gebied
1 Defensie Duikgroep
5 Duikvaartuigen

Korps Mariniers

- 2 Marine Combat Groups (MCG, voorheen mariniersbataljons). Een MCG bestaat uit een staf en
6 squadrons.
- 1 Surface Assault and Training Group (SATG, Amfibisch Opleidingscentrum), levert snelle, wendbare vaartuigen ter ondersteuning van de inzet van de Nederlandse krijgsmacht.
- Netherlands Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF), bestaat uit 3 squadrons en een ondersteunend element. Het Maritime Counter Terrorism Squadron(M-squadron) is gespecialiseerd in contraterreur-operaties in het binnenland, het Conventional Squadron (C-squadron) bestaat uit Mountain Leaders en kikvorsmannen en is m.n. inzetbaar voor (maritieme) speciale operaties in het buitenland, op en vanuit zee. Het Training Squadron (T-squadron) leidt nieuwe MARSOF-operators op en verzorgt
de trainingen van het M-squadron en C-squadron.
- Mariniers Squadron Caribisch Gebied (inclusief bootpeloton), belast met de verdediging van het Nederlands Koninkrijk en het handhaven van veiligheid in de regio
- Seabased support group: leveren van tweedelijns maritiem operationele logistiek aan operationele marinierseenheden
- De Marinierskapel, een harmonieorkest van 53 geselecteerde beroepsmusici
- Het Korps Mariniers beschikt over een groot, actief reservistenbestand als aanvulling op de operationele eenheden.
- Tamboers en Pijpers, voor muzikale ondersteuning van militair ceremonieel

De belangrijkste eenheden van de Koninklijke Marine en hun thuisbasis zijn:

• Commando Zeestrijdkrachten in Den Helder
• Maritiem Hoofdkwartier in Den Helder
• Admiraal BENELUX in Den Helder
• Staf Netherlands Maritime Force in Den Helder
• Vlooteenheden (schepen) in Den Helder
• Eenheden van het Korps Mariniers in Den Helder, Doorn, Rotterdam,
Texel, Curaçao, Aruba en Sint Maarten
• Dienst der Hydrografie in Den Haag
• Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied op Curaçao,
Sint Maarten en Aruba
• Directie Materiële Instandhouding in Den Helder
• Defensie Duikgroep in Den Helder

Bekijk ook de overzichten van de landmacht, luchtmacht en marechaussee.

(Foto: Ministerie van Defensie)