'Gemengde bemanningen biedt de Onderzeedienst grote voordelen'

Marine

door Redactie Bron: Alle Hens

'Gemengde bemanningen biedt de Onderzeedienst grote voordelen'

Commandant Onderzeedienst Herman de Groot steekt zijn enthousiasme over vrouwelijke militairen op Nederlandse onderzeeboten niet onder stoelen of banken. In het marineblad Alle Hens geeft kapitein ter zee De Groot aan grote voordelen te zien in het varen met gemengde bemanningen, waar hij zo snel mogelijk mee wilt beginnen, zonder al te veel aanpassingen.

Pilot

Op Zr. Ms. Zeeleeuw zal voor het eerst gemengd worden gevaren. Vier vrouwelijke militairen, waarvan twee officieren en twee onderofficieren, zijn al goedgekeurd en zij zullen deelnemen aan de pilot op de Nederlandse Walrus-klasse onderzeeboot. Bij de keuring zijn dezelfde criteria gehanteerd als bij mannen, benadrukt De Groot, die tevens kort uitlegt welke eigenschappen van belang zijn.

'Ook bij hen gaat het erom dat ze geschikt zijn om te werken en leven in een hele kleine, sociale omgeving. Ook hun longen moeten geschikt zijn voor de ontsnappingsmethode. Het gaat dan, net als bij duikers, om het effectief kunnen gebruiken van je totale longinhoud.'

Er zullen drie reizen plaatsvinden tot aan het zomerverlof. 'Dan kijken we wat werkt en waar aanpassingen nodig zijn. De Dolfijn gaat met die inzichten verder met gemengd varen, maar dan na dat zomerverlof. Daarna weten we meer', besluit de commandant.

Voordelen

Als de pilot met gemengde bemanningen op onderzeeboten een succes blijkt te zijn, dan heeft dat volgens De Groot positieve gevolgen voor de Onderzeedienst en daarmee ook voor de Koninklijke Marine, waar al sinds 1983 gemengd wordt gevaren. De belangrijkste voordelen zijn meer gevechtskracht en meer beschikbare mensen.

'Als we daadwerkelijk kunnen gaan opereren volgens het one of the crew-concept, dan hebben we per direct meer mensen beschikbaar. Daarnaast hoeven we bij de bouw van de nieuwe boten geen gewicht en volume te spenderen aan extra hutjes, wandjes en deurtjes. Dat gewicht besteden we ook het liefst aan gevechtskracht op zee.'

Maatschappij

De reden voor het 'voortschrijdend inzicht' bij De Groot om de onderzeeboten als laatste mannenbolwerk binnen de marine open te stellen voor vrouwen, heeft volgens de marineofficier te maken met de veranderende maatschappij.

‘Omgaan met diversiteit werkt anders dan vroeger, ook bij de jeugd. Nederland loopt vaak voorop met gendergebonden zaken, maar is nu wonderlijk genoeg trendvolger.’ 

Bijkomend voordeel is dat er geleerd kan worden van andere landen die al langer met gemengde bemanningen varen op onderzeeboten. Bovendien neemt het aantal vrouwen in de techniek toe, verklaart de commandant, die vervolgens met een vraag afsluit. 'Dan zou het toch dom zijn om tot 2027 te wachten om hen pas op de nieuwe boten in te kunnen zetten?'

(Foto: Ministerie van Defensie)